Podrška

Vodiči za brz početak

Preuzmi

Kako odrediti pozicije merenja

Preuzmi

Često postavljana pitanja

Održavanje i pravilna upotreba Vitastiq proizvoda

Nemojte savijati ili oštetiti kabl. To može izazvati strujni udar ili požar.
Ne dirajte kabl za napajanje mokrim rukama i ne isključujte punjač tako što ćete vući kabl. To može izazvati strujni udar.
Baterija ima ugrađeni zaštitni krug.
Stavljanje bilo kakve baterije direktno u smeće predstavlja opasnost za okolinu i za one koji žive u njoj. Odložite proizvod odgovorno. NE bacajte proizvod zajedno sa kućnim otpadom. Simbol precrtane kante za smeće označava da se baterija ne sme staviti u kućni otpad. Umesto toga, mora se predati odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa za pravilno odlaganje korišćenih litijum-jonskih i litijum-metalnih baterija ili uređaja.

Upozorenja

Litijumska baterija je unutar proizvoda.
Ne bacajte proizvod u vatru i ne izlažite ga prekomernoj toploti.
Proizvod nemojte lomiti, bušiti ili spaljivati.
Nemojte rastavljati proizvod.
Nikad ne rastavljajte baterije.
Zamenu baterije treba vršiti samo dobavljač uređaja, nikada korisnik.

Mere predostrožnosti

Nemojte puniti Vitastiq2 kada je temperatura ispod 0°C ili iznad 40°C.
Izbegavajte mehanička ili električna oštećenja proizvoda.
Čuvajte proizvod na suvom mestu, na temperaturi između (20-25°C).
Držite proizvod dalje od izvora toplote, izbegavajte dugotrajno izlaganje Suncu.

Kako napuniti bateriju na Vitastiq Family?

Vitastiq Family se sastoji od Vitastiq 2 (Vitastiq olovke) i dodatne sonde. Sonda ne sadrži bateriju i nije joj potrebno punjenje.

Baterija unutar Vitastiq olovke je litijum-jonska, koja je punjiva.

Koristite samo dostavljeni USB kabl dok punite svoj Vitastiq uređaj. Povežite audio kraj kabla za Vitastiq olovku i usb kraj za punjač (za izvor struje).

Vek trajanja baterije zavisi od načina na koji koristite uređaj. Vitastiq baterija je dizajnirana da zadrži do 80% svog inicijalnog kapaciteta na 500 ciklusa potpunog punjenja.
Vitastiq treba pražnjenje i punjenje jednom u 3 do 6 meseci, kako bi se održale dobre performanse baterije i sprečilo prekomerno pražnjenje.

Specifikacije:
Standardno punjenje: vreme punjenja oko 5.0h
Brzo punjenje: vreme punjenja oko 2.5h
Standardni napon punjenja: 4.2 V
Standardna struja punjenja: 0,375 A

Kako napuniti bateriju na uređaju Vitastiq 2?

Baterija unutar uređaja Vitastiq 2 je litijum-jonska, koja je punjiva.

Koristite samo dostavljeni USB kabl kada punite Vitastiq uređaj. Povežite audio kraj na kablu za Vitastiq olovku i usb kraj za punjač (na izvor napajanja).

Životni vek baterije zavisi od načina korišćenja uređaja. Vitastiq baterija je dizajnirana da zadrži do 80% svog početnog kapaciteta na 500 ciklusa punjenja.
Vitastiq treba pražnjenje i punjenje jednom u 3 do 6 meseci, kako bi se održale dobre performanse baterije i sprečilo prekomerno pražnjenje.

Specifikacije:
Standardno punjenje: vreme punjenja oko 5.0h
Brzo punjenje: vreme punjenja oko 2.5h
Standardni napon punjenja: 4.2 V
Standardna struja punjenja: 0,375 A

Ne vidim svoj Vitastiq2 u mojim iPhone podešavanjima

Vitastiq2 se povezuje sa iPhone-om preko Vitastiq aplikacije (ne kroz podešavanja telefona).

Prvo, aktivirajte svoj Vitastiq uređaj – pritisnite vrh uređaja da plava LED dioda na uređaju zatreperi.
Otvorite Vitastiq aplikaciju, idite u Podešavanja > odaberite Vitastiq. Ako je aktivan, Vitastiq će biti na listi. Kada kliknete na njega pojaviće se plava kvačica.

Ne mogu da aktiviram svoj Vitastiq2

Pritisnite vrh Vitastiq olovke da je aktivirate. Plava LED dioda će početi da treperi. Ako se svetlo ne upali, resetujte Vaš Vitastiq.
Da resetujete Vitastiq: povežite ga sa dostavljenim usb kablom za punjač (za izvor napajanja) i sačekajte da se LED dioda upali i počne da treperi. Zatim ga isključite sa punjača, aktivirajte i povežite sa telefonom.

Da biste povezali Vaš aktivni Vitastiq uređaj sa telefonom, BT na Vašem telefonu mora biti uključen.

Plava LED dioda će se automatski isključiti nakon 1 minuta nekorišćenja.

Poruka: ‘Molim Vas uklonite Vitastiq olovku sa kože da biste nastavili.’

Ako aplikacija nastavlja da prikazuje poruku: Molim Vas uklonite Vitastiq olovku sa kože da biste nastavili, iako vrh ne dodiruje kožu, zaustavite proces, izlogujte se i ponovo se ulogujte u aplikaciju.

Da li je Vitastiq kompatibilan sa svim pametnim telefonima?

Vitastiq je kompatibilan sa Android (pametni telefoni i tableti) OS 4.3 ili novijom verzijom i iOS (iPhone i iPad) OS 9.0 ili novijom verzijom.
Jedino uređaji koji podržavaju Bluetooth LE 4.0 ili novije se mogu povezati za Vitastiq2 i VitastiqFamily.

Da li Vitastiq radi sa bilo kojim Android i iPhone uređajem?

Vitastiq aplikacija je originalno napravljena za Vitastiq 1. verziju (sa audio kablom) za rad uz Android OS 4.0 i iOS 6.0. Sa novim nadogradnjama aplikacije, Vitastiq radi uz Android uređaje koji imaju OS verziju 4.3 ili noviju, i uz iPhone i iPad koji imaju  iOS verziju 9.0 ili noviju.

Proverite da li Vaš pametni telefon podržava Bluetooth LE 4.0 za Vitastiq 2 i Vitastiq Family.

Proverite da li je OS kompatibilan pre nego što poručite.

Obavestite nas ako imate još pitanja na ovu temu.

Zašto trebam da registrujem svoj Vitastiq uređaj?

Registracioni QR kod koji ste dobili na priloženoj kartici ili putem email-a je identifikacioni broj za Vaš Vitastiq uređaj. Da biste sigurno čuvali Vaša merenja i profilne podatke na našim cloud serverima  i da bismo Vam pružili najbolje savete u skladu sa propisima Vaše zemlje, Vitastiq treba da poveže svoj QR kod sa Vašim nalogom i uređajem. Mi u Vitastiq-u ozbiljno shvatamo sigurnost i čuvamo Vaše lične podatke sigurnim. Registracija Vam takođe može doneti koristi tokom naših lokalnih promocija.

Šta ako izgubim svoj QR kod ili ga nikad ne dobijem ?

Bez brige, Vaš QR kod je vezan za Vašu email adresu  koju smo evidentirali prilikom porudžbine. Jednostavno kliknite OVDE, unesite email adresu koju ste koristili prilikom kupovine Vitastiq uređaja i dobićete QR kod u Vašem inbox-u.

Ako Vam je potrebna dodatna pomoć, kontaktirajte nas na office@aksennt.com

Šta NE treba da radite dok koristite Vitastiq?

 • Ne držite telefon u rukama. Telefon ne treba da bude u kontaktu sa kožom dok koristite Vitastiq.
 • Nemojte puniti telefon dok koristite Vitastiq.
 • Nemojte koristiti Vitastiq na metalnim površinama jer to može ometati električnu provodljivost.

Vitastiq aplikacije me ne vodi na sledeću poziciju merenja

Sledeća pozicija merenja se može podesiti na  AUTOMATSKI ili RUČNO. U ručnom modu, trebate ručno kliknuti na vitamin ili mineral da biste prešli na sledeću poziciju merenja, dok Vas automatski mod automatski vodi na sledeću poziciju merenja. Obavezno proverite podešavanja u Vašoj Vitastiq aplikaciji.

Ako je podešena na automatski mod i i dalje ne prelazi na sledeću poziciju merenja, pokušajte da restartujete Vitastiq aplikaciju. Takođe se, izlogujte i ponovo ulogujte u aplikaciju.

Kako puniti bateriju na Vitastiq-u 1. verzija?

Baterija unutar Vitastiq-a koji koristi audio kabl je litijum-metal koja se ne može puniti. Ima vek trajanja od oko 1000 sati aktivnog stalnog korišćenja, ili 10 do 15 godina regularnog, nedeljnog korišćenja.

Moj Vitastiq kabl (1. verzija) ne radi ispravno. LED svetlo je ili stalno uključeno ili uopšte ne radi. Šta bih trebao da uradim?

Podesite u Vašem  iPhone podešavanja za Vitastiq::

 1. Podešavanja> Vitastiq > Dozvolite Vitastiq-u  da pristupi: MIKROFON> uključite na ON
 2. Podešavanja> Zvuk> Zvona i alarmi: podesite na maksimum
 3. Podešavanja> Zvuk> Zvona i alarmi: Promenite > kliknite na ON
 4. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > EQ > OFF
 5. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > Ograničenje zvuka > OFF (podesite na maksimum)
 6. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > Provera zvuka > klikni na OFF
 7. Podešavanja> Opšta> Pristupačnost> Mono Audio > klikni na OFF
 8. Podešavanja> Opšta> Pristupačnost> ‘Podesite balans jačine zvuka između levog i desnog kanala’ – podesite na CENTAR

* Ponovo proverite da li je jačina zvuka na maksimumu nakon snimanja na „Start“ koristeći dugme sa strane Vašeg  iPhone.
* Proverite da li je audio utičnica čista (da nema prljavštine ili prašine koje bi ometale vezu)
* Pokušajte da restartujete iPhone – potpuno ga ugasite i onda ponovo upalite za nekoliko sekundi.

Podesite u Vašem  Android uređaju podešavanja za Vitastiq:

 1. Zvukovi ili jačina zvuka (Multimedia) – podesite na  MAX (ili ručno uz pomoć dugmeta ‘+’)
 2. Menadžer aplikacija > Vitastiq – dozvolite pristup MIKROFON (kliknite na ON)
 3. Audio BALANS  između levog i desnog kanala – podesite na CENTAR
 4. Mono zvuk OFF / Stereo zvuk ON
 5. Uverite se da MUTE nije uključeno ​
 6. Isključite sve aplikacije koje koriste zvuk ili mikrofon telefona (onemogućite ih dok radite čak i kao pozadinske aplikacije)

* Ponovo proverite da li je jačina zvuka na maksimumu nakon snimanja na „Start“ koristeći dugme sa strane Vašeg  pametnog telefona.
* Proverite da li je audio utičnica čista (da nema prljavštine ili prašine koje bi ometale vezu)
* Pokušajte da restartujete Android- potpuno ga ugasite i onda ponovo upalite za nekoliko sekundi.

Koliko dugo traje kalibracija ?

Tokom kalibracije, Vitastiq mora biti u konstantnom kontaktu sa kožom oko 12 sekundi dok pomerate vrh olovke duž palca (kao što je prikazano na ekranu).

Svaka osoba ima svoj tip kože. Zbog toga je kalibracija neophodna. Tokom kalibracije, određuje se otpornost Vaše kože. Ako ne uradite ispravno kalibraciju ili ne koristite isti pritisak na drugim tačkama, Vaša merenja će biti nedosledna.

Zašto plava LED lampica nije uključena kada povežem Vitastiq1 pomoću kabla sa telefonom?

LED svetlo je uključeno samo kada je Vitastiq 1. verzija u kontaktu sa kožom u modu merenja. Prvo otvorite Vitastiq aplikaciju, zatim povežite Vitastiq1 za vaš pametni telefon pomoću kabla.

Plavo svetlo će se upaliti samo kada je vrh Vitastiq olovke u kontaktu sa vašom kožom.

Ne znam svoju krvnu grupu. Da li je ova informacija važna za merenja?

Krvna grupa ne predstavlja važnu informaciju za merenja. Možete preskočiti to merenje.

Mogu li napraviti sopstveni šablon za merenje vitamina i minerala?

Da. Aplikacija Vam omogućava kreiranje šablona vitamina i minerala koje želite da pratite (od njih 26 na listi).

Otvorite Vitastiq aplikaciju> idite na Šablone > odaberite Dodaj novu > odaberite vitamine i minerale > unesite naziv šablona> odaberite Sačuvaj> odaberite novo kreiran šablon iz spiska šablona ako želite da ga koristite.

Takođe možete kreirati i menjati šablone u korisničkom web portalu  My.Vitastiq.com . Kada se ulogujete (sa istim nalogom kao i u Vitastiq aplikaciji), u gornjem levom meniju, možete videti odeljak Šabloni.

Mogu li primiti poziv dok koristim Vitastiq?

Ako koristite Vitastiq 1. verziju (koja se povezuje za telefon preko audio kabla) i zvoni Vam telefon tokom korišćenja, neophodno je da diskonektujete Vitastiq olovku sa telefona da biste mogli da primite poziv. Kada završite razgovor, povežite ponovo audio kabl za telefon i nastavite.

Ako koristite  Vitastiq 2 ili Vitastiq Family (koji se povezuju za telefon preko BT-a), kada primite dolazni poziv, Vitastiq će se zaustaviti. Kada završite razgovor, možete nastaviti da koristite Vitastiq.

Koliko vremena je potrebno da se dobije očitavanje svih 26 vitamina i minerala?

Vitastiq je proizvod koji zahteva određen proces učenja. U početku, za merenje će biti potrebno više vremena (oko 5 min za 10 vitamina), ali sa čestom upotrebom, vreme merenja će se skratiti.

Mogu li dodati nove vitamine i minerale u Vitastiq aplikaciju?

Trenutno, Vitastiq aplikacija ne nudi takvu mogućnost.

Moja Vitastiq očitavanja izgledaju nepravilno. Šta mogu da uradim?

U slučaju nepravilnih očitavanja, treba ponoviti proces kalibracije da biste bili sigurni da ste tačno odredili referentnu tačku. Ako su očitavanja i dalje nepravilna, kontaktirajte nas na office@aksennt.com i poslaćemo Vam dodatne savete.

Ako su rezultati merenja mojih vitamina i minerala online, može li neko pristupiti mojim privatnim podacima?

Mi cenimo i poštujemo Vašu privatnost. Vaši lični podaci se neće deliti sa trećim osobama ili koristiti u druge svrhe osim pravilnog održavanja Vitastiq aplikacije.

Mogu li poslati rezultate merenja email-om?

Da, Vitastiq aplikacija nudi mogućnost da se rezultati merenja pošalju email-om i možete proslediti Vaš izveštaj na bilo koju email adresu.

Možete poslati rezultate prethodnih merenja iz dela History, ili odmah nakon merenja sa strane izveštaja.

Takođe možete poslati rezulatate sa korisničkog web portala My.Vitastiq.com . U gornjem levom meniju, pod My Reports možete videti sva očitavanja i pretražiti ih pod Profile name.

Koliko očitavanja se mogu sačuvati u Vitastiq aplikaciji?

Vitastiq aplikacija će sačuvati sva Vaša očitavanja.

Mogu li da uradim očitavanja na jednom istom mestu više puta tokom jedne sesije?

Ako mislite da je izmerena vrednost nekog od vitamina ili minerala netačna, možete pokušati ponovo. Jednostavno ponovo kliknite na  određeni vitamin ili mineral u aplikaciji.

Nakon što odaberete Home u gorenjm levom ekranu, nećete moći da ponovite merenja u tij istoj sesiji.

Mogu li da koristim Vitastiq aplikaciju bez olovke?

Da bi počeli da koristite Vitastiq, prvo trebate preuzeti besplatnu Vitastiq aplikaciju sa Vitastiq website ili sa  App Store za iOS uređaje i Google Play store za Android uređaje. Kada se koristi bez Vitastiq olovke, aplikacija se može pregledati, videti informacije o vitaminima i mineralima i tutorijali. Više informacija na vitastiq.com/sr.

Ako aplikacija Vitastiq ne radi kako treba, šta da radim?

Ako aplikacija ne radi kako treba, kontaktirajte nas na office@aksennt.com. Slobodno pošaljite bilo kakva pitanja, da bismo Vam mogli predložiti rešenja.

Kako čuvati Vitastiq?

Vitastiq se može očistiti vlažnom krpicom. Ne koristite deterdžente i čuvajte Vitastiq dalje od direktnog kontakta sa vodom ili izvorima toplote. Ovakvi kontakti mogu nepovratno oštetiti elektrode. Možete čuvati Vitastiq u kutiji u kojoj je stigao i čuvati je na hladnom i suvom mestu.

Uređaj se ne može rastaviti. Vitastiq sadrži bateriju i treba ga pravilno odložiti.

Kako pravilno držati Vitastiq?

Držite Vitastiq kao što bi držali olovku. Nežno pritisnite vrh  Vitastiq olovke na poziciju merenja na telu. Vrh treba potpuno da se uvuče. Držite Vitastiq olovku normalno na poziciju merenja. Oko 10 sekundi je potrebno za svaku poziciju merenja. Za detaljnija uputstva, pogledajte Vitastiq tutorijale.

Mogu li Vitastiq koristiti osobe svih uzrasta?

Vitastiq mogu koristiti osobe svih uzrasta. Međutim, Vitastiq je proizvod pomoću koga sami sebi merite nivo vitamina i minerala, pa stoga mlađa deca možda neće moći sama sebi da ispravo urade merenje.

 

Gde mogu kupiti Vitastiq?

Možete poručiti Vitastiq na office@aksennt.com

Ako sam trudna, mogu li koristiti Vitastiq?

Bezbedno je koristiti Vitastiq tokom perioda trudnoće i dojenja. Međutim, u nekim slučajevima očitavanja bi mogla biti malo manje precizna.

Mogu li oprati Vitastiq olovku?

Obrišite proizvod vlažnom krpicom. Ne koristite deterdžente i držite Vitastiq dalje od direktnog kontakta sa vodom ili izvorima toplote. Takvi kontakti mogu nepovratno oštetiti elektrode.

Mogu li pomoći nekom drugom da koristi Vitastiq?

Vitastiq 1. verzija i Vitastiq 2 su proizvodi za samostalno korišćenje, što znači da osoba treba da ih koristi samostalno.

Vitastiq Family omogućava da radite merenja na drugim osobama. Pročitajte više o Vitastiq Family.

Postoji li garancija za Vitastiq?

Vitastiq koristi standardni  EU garantni period od dve godine. Ne postoji dodatna garancija.

Mogu li da rasklopim Vitastiq i da li je moguće zameniti bateriju?

Vitastiq ne treba rasklapati zbog potencijalne opasnosti od struje; rasklapanje će rezultirati kršenjem garancije.

Vitastiq sadrži litijumsku bateriju koja se ne može zameniti.

Mogu li koristiti Vitastiq uz laptop, računar ili iPad?

Svi Vitastiq proizvodi su kompatibilni sa Android telefonima ili tabletima i iOS iPhones ili iPads. Vitastiq ne radi uz Windows operativni sistem ili Mac računare.

Android moraju imati  OS verziju 4.3 ili noviju.
iOS uređaji moraju imati  OS verziju 9.0 ili noviju.

*Samo uređaji koji podržavaju BT 4.0 ili noviji (BLE 4.0) se mogu povezati za Vitastiq 2 i Vitastiq Family.

Da li je moguće koristiti Vitastiq olovku na nekoliko različitih pametnih telefona?

Da, Vitastiq se  može koristiti na nekoliko različitih pametnih telefona nakon što se instalira Vitastiq aplikacija.

Može li nekoliko ljudi da koristi Vitastiq?

Da, nekoliko ljudi može da koristi Vitastiq. Možete da koristite odabir PROFILA u Vitastiq aplikaciji da kreirate multiple profile.

Međutim, Vitastiq 1 i 2 su samo-mereći gedžeti i namenjeni su samo za nezavisnu upotrebu (niko drugi ne treba da dodiruje Vitastiq olovku dok je vi koristite).

Uz Vitastiq Family, zahvaljujući dodatnoj sondi koja dolazi uz Vitastiq olovku, možete raditi merenja članovima porodice ili drugim osobama.

Da li Vitastiq ima bilo kakav uticaj na poboljšanje nivoa vitamina i minerala?

Ne. Vitastiq nije medicinski uređaj. Ne može sprečiti, lečiti ili izlečiti bilo koji medicinski problem niti dijagnostikovati zdravstveno stanje. Kao i bilo koji drugi moderan gedžet, on vam pomaže da pratite svakodnevni životni stil i fitnes aktivnosti.

Vitastiq Vas obaveštava o opštem trendu vitamina i minerala. Očitavanja treba tumačiti isključivo kao indikator opšteg trenda vitamina u Vašem telu. Vitastiq treba koristiti nekoliko puta nedeljno u periodu od nekoliko nedelja kako bi dobili neke prosečne vrednosti koje ukazuju na opšti trend vitamina.

Koja je razlika između vitamina i minerala?

Vitamini su organske supstance, što znači da se dobijaju od živih organizama: životinja, biljaka ili supstanci koje su nekad bile žive. Minerali su, za razliku od vitamina, neorganske supstance. Svi vitamini su identifikovani kao ključni nutrijenti: telo ih ne može proizvesti i zato ih je potrebno dobiti kroz ishranu; minerali su takođe identifikovani kao ključni nutrijenti. Vitamini i minerali su podjednako bitni za zdravo funkcionisanje organizma. Za razliku od minerala, vitamini se lako uništavaju toplotom, svetlošću, dugotrajnim skladištenjem, kuvanjem i drugim procesima pripreme hrane.

Koji su preporučeni nivoi vitamina i minerala?

Da bi funkcionisalo pravilno, telu je potreban svaki pojedinačni nutrijent u različitim količinama. Vitastiq aplikacija daje specifične informacije o preporučenom nivou određenih vitamina i minerala.

Otvorite Vitastiq aplikaciju> idite na tutorijale> vitamini i minerali > ovde možete pronaći informacije o svih 26 vitamina i minerala koje možete pratiti uz pomoć Vitastiq-a.

Koliko često trebam koristiti Vitastiq?

Učestalost upotrebe zavisi od Vaših ličnih potreba, ali nekoliko puta nedeljno će Vam verovatno dati bolju opštu sliku o trendu vitamina i minerala u telu.

Svako stanje utiče na vitaminsko-mineralni status osobe. Vreme dana, fizička aktivnost, unos hrane, nivo stresa… Budući da Vitastiq nije medicinski uređaj, već tragač vitamina koji ukazuje na opšti trend nivoa vitamina u telu, savetujemo da se korisnici ne oslanjaju samo na jedno očitavanje. Zato preporučujemo da Vitastiq koristite tokom nekoliko nedelja, u isto vreme dana, pod istim uslovima da bi dobili opšti trend vitaminskog i mineralnog statusa.

Kako da pravilno koristim Vitastiq?

Uobičajeno je da u početku rezultati variraju između dva merenja, jer nemate prethodnog iskustva. Najvažnije je da pravilno odredite referentnu tačku, jer rezultati zavise od toga. Takođe, pravilno držanje Vitastiq olovke je važno, kojom jačinom pritiskate poziciju merenja i na kraju hidratacija kože. Pogledajte video tutorijale, koji se nalaze u aplikaciji i Vodič za brz početak.

Ruka u kojoj držite Vitastiq olovku ne treba da bude u kontaktu sa bilo kojim drugim delom tela, inače će merenja biti pogrešna.
Ne dodirujte koren nokta  jer to može uticati na tačnost rezultata.
Pronađite tačnu poziciju 1-2 mm unutar pozicije koja je prikazana na ekranu. Blago pomerajte vrh uređaja u okviru tačke da očitate najvišu vrednost (nemojte menjati jačinu pritiska ili gubiti kontakt s kožom dok je proces merenja u toku). Najviša izmerena vrednost je prava vrednost. Neka Vam pritisak na svakoj poziciji bude podjednak kao što je bio dok ste radili kalibraciju. Pritisnite je tek toliko da se vrh olovke potpuno uvuče.

Svaka osoba ima svoj tip kože. Zbog toga je kalibracija neophodna. Tokom kalibracije, određuje se otpornost kože. Ako ne uradite ispravno kalibraciju ili ne koristite isti pritisak na tačkama merenja, merenja će biti nedosledna.

Pogledajte naše tutorijale u aplikaciji ili pročitajte Vodič za brz početak, koji će Vas provesti kroz jednostavne korake. Gledajte Vitastiq tutorijale; oni pružaju detaljan opis svakog koraka. Za više informacija, kontaktirajte nas na office@aksennt.com.

Šta su Vitastiq očitavanja?

Vitastiq daje kvalitativne informacije koristeći 4 nivoa: nizak, blago snižen, dobar i visok. Vaš izveštaj sadrži neke korisne napomene vezane za specifične vitamine i minerale.

Da li je EAV metoda invazivna?

Ne. Potpuno je bezbolna i neinvazivna.

Zašto je toliko važno tačno odrediti referentnu tačku?

Da bi pratio trend nutrijenata Vitastiq koristi električnu otpornost akupunkturne tačke u odnosu na referentnu tačku. Referentna tačka, određena tokom kalibracije, ostaje glavna smernica dok radite merenja na drugim pozicijama.

Svaka osoba ima svoj tip kože. zato je kalibracija neophodna. Tokom kalibracije se određuje otpornost kože. Ako ne uradite ispravno kalibraciju ili ne koristite isti pritisak na drugim pozicijama prilikom merenja, Vaša očitavanja će biti nedosledna.

Šta je elektro-akupunktura?

EAV metodologija se zasniva na teoriji energetskih meridijana akupunkture i elektro-akupunkturnim istraživanjima Dr. Reinhard Voll-a (EAV ili MSA).

Vitastiq je elektronski uređaj koji se zasniva na metodologiji elektroakupunkture (EAV).
Na osnovu iskustava EAV stručnjaka, uključujući dr.Voll-a, primećeno je da se električni otpor na nekim akupunkturnim tačkama menja ako je prisutan neki disbalans u telu. Ova metoda je dobro poznata i koristi se od 1950.-ih.

Zvanično, preciznost tradicionalnih EAV uređaja je oko 80%.

Kako Vitastiq funkcioniše?

Vitastiq je elektronski uređaj koji se zasniva na metodologiji elektro-akupunkture (EAV).
Na osnovu iskustava EAV stručnjaka, uključujući dr.Voll-a, primećeno je da se električni otpor na nekim akupunkturnim tačkama menja ako je prisutan neki disbalans u telu. Ova metoda je dobro poznata i koristi se od 1950.-ih.

Vitastiq nije medicinsko sredstvo. Naš proizvod meri električni otpor akupunkturne tačke u odnosu na referentnu tačku (referentna tačka se određuje tokom kalibracije). Zbog toga uređaj ne proverava direktno koncetraciju određenog vitamina ili minerala. Informiše korisnika o trenutnom stanju tela i prati opšti trend vitamina i minerala.

Vitastiq pokazuje kvalitativne informacije bez definisanja kvantitativnih vrednosti; mislimo da je dobro pratiti opšti trend statusa vitamina ili minerala i postupati u skladu s tim.

Imajte na umu da Vitastiq ne može sprečiti, lečiti ili izlečiti bilo kakve zdravstvene probleme, niti dijagnostikovati medicinska stanja. To je fitnes gedžet koji pomaže u praćenju svakodnevnog životnog stila i fitnes aktivnosti korisnika. Prateći redovno napredak, Vitastiq može biti odličan pratilac Vašeg zdravog načina života.

Korisnici trebaju gledati na merenja samo kao na indikator svog opšteg trenda vitamina. Vitastiq treba da se koristi nekoliko puta nedeljno prvih nedelja korišćenja kako bi se dobile neke prosečne vrednosti koje ukazuju na opšti trend vitamina zasnovan na EAV metodologiji. Zvanično, preciznost tradicionalnih EAV uređaja je oko 80%.

Izgleda da moj Vitastiq gubi kontakt dok ga koristim. Da li je pokvaren?

Ako je vaša koža veoma suva, onda je njena otpornost vrlo visoka, što znači da je provodljivost vrlo niska i Vitastiq ne može da kompletira električni krug. Izgledaće kao da vaša Vitastiq olovka gubi kontakt, zato što je indikator na ekranu nestabilan i svetlo stalno treperi dok je u kontaktu sa kožom.

Da biste povećali provodljivost kože (i smanjili otpornost), zadržite je vlažnom – navlažite vrh Vitastiq olovke koristeći vlažnu podlogu pre kalibriranja i pre dodira svake akupunkturne tačke (kao što je prikazano u video uputstvima).

Plava LED lampica nije uključena kada koristim Vitastiq 1. verziju.

Evo nekoliko saveta  ukoliko Vaš Vitastiq 1. verzija ne radi ispravno:

 1. Možete pokušati da prstom brzo pritisnete vrh Vitastiq olovke nekoliko puta da biste bili sigurni da su svi kontakti pravilno pričvršćeni.
 2. Omogućite mikrofon za aplikaciju Vitastiq (podešavanja u telefonu> Sve apps> Vitastiq app> Dozvoli Vitastiq da pristupi: Mikrofonu).
 3. Podesite jačinu zvuka slušalica na maksimum pritiskom na dugme + sa strane na vašem telefonu (omogućite ovu funkciju u Podešavanjima > Zvuci> Zvona& Alarmi> uključite na ON)
 4. Proverite povezanost kablova. Skinite zaštitnu masku sa telefona da bi mogli pravilno priključiti audio kabl.
 5. Reinstalirajte  Vitastiq aplikaciju i ponovo pokrenite telefon.
 6. Pokušajte da povežete Vitastiq za drugi telefon da vidite da li radi ispravno.

Zašto se moji rezultati razlikuju u kratkom vremenskom periodu?

Nivo vitamina i minerala rastvorivih u vodi  se može menjati na dnevnom nivou. Međutim, moguće je da vaša referentna ili akupuntkurna tačka nisu tačno određene. Važno je naučiti kako pravilno pronaći svaku tačku merenja. Držite Vitastiq olovku uspravno i pritisnite vrh na mernoj tački vertikalno. Pažljivo pomerite vrh kako biste odredili tačnu poziciju za tu mernu tačku.

U međuvremenu, naša preporuka je da koristite Vitastiq otprilike u isto vreme svakog dana (na primer, između obroka, pre bilo kakve fizičke aktivnosti, pre ili posle posla…), jer na očitavanja mogu uticati različiti faktori, kao što je unos hrane, fizička aktivnost, stres… Drugim rečima, nivo vitamina i minerala u telu se stalno menja. Drugi faktor je način na koji se rastvaraju u telu.

Imate još pitanja?

Popunite formu da biste stupili u kontakt sa nama

Obratite pažnju: Podrška je obezbeđena na engleskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis