Frequently asked questions

Vitastiq aplikacije me ne vodi na sledeću poziciju merenja

Sledeća pozicija merenja se može podesiti na  AUTOMATSKI ili RUČNO. U ručnom modu, trebate ručno kliknuti na vitamin ili mineral da biste prešli na sledeću poziciju merenja, dok Vas automatski mod automatski vodi na sledeću poziciju merenja. Obavezno proverite podešavanja u Vašoj Vitastiq aplikaciji.

Ako je podešena na automatski mod i i dalje ne prelazi na sledeću poziciju merenja, pokušajte da restartujete Vitastiq aplikaciju. Takođe se, izlogujte i ponovo ulogujte u aplikaciju.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis