Frequently asked questions

Može li nekoliko ljudi da koristi Vitastiq?

Da, nekoliko ljudi može da koristi Vitastiq. Možete da koristite odabir PROFILA u Vitastiq aplikaciji da kreirate multiple profile.

Međutim, Vitastiq 1 i 2 su samo-mereći gedžeti i namenjeni su samo za nezavisnu upotrebu (niko drugi ne treba da dodiruje Vitastiq olovku dok je vi koristite).

Uz Vitastiq Family, zahvaljujući dodatnoj sondi koja dolazi uz Vitastiq olovku, možete raditi merenja članovima porodice ili drugim osobama.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis