Frequently asked questions

Mogu li pomoći nekom drugom da koristi Vitastiq?

Vitastiq 1. verzija i Vitastiq 2 su proizvodi za samostalno korišćenje, što znači da osoba treba da ih koristi samostalno.

Vitastiq Family omogućava da radite merenja na drugim osobama. Pročitajte više o Vitastiq Family.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis