Frequently asked questions

Kako Vitastiq funkcioniše?

Vitastiq je elektronski uređaj koji se zasniva na metodologiji elektro-akupunkture (EAV).
Na osnovu iskustava EAV stručnjaka, uključujući dr.Voll-a, primećeno je da se električni otpor na nekim akupunkturnim tačkama menja ako je prisutan neki disbalans u telu. Ova metoda je dobro poznata i koristi se od 1950.-ih.

Vitastiq nije medicinsko sredstvo. Naš proizvod meri električni otpor akupunkturne tačke u odnosu na referentnu tačku (referentna tačka se određuje tokom kalibracije). Zbog toga uređaj ne proverava direktno koncetraciju određenog vitamina ili minerala. Informiše korisnika o trenutnom stanju tela i prati opšti trend vitamina i minerala.

Vitastiq pokazuje kvalitativne informacije bez definisanja kvantitativnih vrednosti; mislimo da je dobro pratiti opšti trend statusa vitamina ili minerala i postupati u skladu s tim.

Imajte na umu da Vitastiq ne može sprečiti, lečiti ili izlečiti bilo kakve zdravstvene probleme, niti dijagnostikovati medicinska stanja. To je fitnes gedžet koji pomaže u praćenju svakodnevnog životnog stila i fitnes aktivnosti korisnika. Prateći redovno napredak, Vitastiq može biti odličan pratilac Vašeg zdravog načina života.

Korisnici trebaju gledati na merenja samo kao na indikator svog opšteg trenda vitamina. Vitastiq treba da se koristi nekoliko puta nedeljno prvih nedelja korišćenja kako bi se dobile neke prosečne vrednosti koje ukazuju na opšti trend vitamina zasnovan na EAV metodologiji. Zvanično, preciznost tradicionalnih EAV uređaja je oko 80%.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis