Sigurnosni kod

A Card Security Code (CSC), takođe nazivan i Card Verification Value (CVV), Card Verification Code (CVC), or Card Verification Number su jedinstvene 3 ili 4 digitalne cifre odštampane na Vašoj kartici, pored broja računa.
Verifikacioni broj služi kao dokaz fizičkog posedovanja kartice u momentu online kupovine i  smanjuje mogućnost zloupotrebe.
Pozicija verifikacionog broja zavisi od vrste kartice koja se koristi.

Kartice American Express obično imaju 4 cifre odštampana sa prednje strane kartice. Ako Vaša American Express kartica nema ove 4 cifre, unesite 3 cifre sa zadnje strane kartice (poslednja grupa brojeva). Verifikacioni brojevi za druge kartice koje prihvatamo (MasterCard, Maestro, Visa) se nalaze na zadnjoj strani kartice.


Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis