O kliničkoj studiji

Preciznost preko 70%

Preciznost merenja vitamina i minerala uz pomoć Vitastiq-a je iznad utvrđenog cilja od  70%, pokazuje nova klinička studija. Cilj istraživanja je bio da se definiše tačnost merenja uz pomoć uređaja Vitastiq.

Klinička studija

Studija je trajala 5 meseci, i učestvovalo je 45 volontera, 3 posete prostorijama u kojima su se radila merenja i sve ukupno 393 Vitastiq merenja. Za potrebe ove studije, očitavanja za 12 vitamina i minerala dobijena korišćenjem  Vitastiq-a  su poređena sa rezultatima testova krvi dobijenim uobičajenim analitičkim metodama. Za poređenje rezultata je odabran test krvi kao jedan od najrelevatnijih načina određivanja koncentracije vitamina i minerala.

Klinička studija je sufinansirana od strane Operativnog Programa „Competitiveness and Cohesion“, u kontekstu strukturnih i investicionih fondova EU. Izvela je Vizera www.vizera.eu, slovenačka organizacija za klinička istraživanja, koja je specijalizovana za dizajniranje i implementaciju kliničkih ispitivanja za  nutricijente i medicinske uređaje. Priprema dokumentacije, sprovođenje studije i evaluacija su urađeni u periodu između meseca maja  i novembra 2017. Sažetak kliničke procene preciznosti merenja pomoću Vitastiq uređaja za praćenje vitamina i merala u telu možete videti  OVDE.

“Naravno, zadovoljni smo ishodom i što smo uradili sveobuhvatnu i temeljitu studiju u kojoj su učestvovale stručne organizacije iz Nemačke i Slovenije,“ rekao je Tomislav Maricević, Vitastiq direktor.

Vitastiq metodologija

Vitastiq se zasniva na metodologiji koja se zove elektroakupunktura po Voll-u (EAV). EAV koristi električnu otpornot kože na akupunkturnim tačkama kako bi se indikovala zdravstvena neravnoteža tela.

EAV metodologija se decenijama koristi u klinikama za prirodnu ili integrativnu medicinu, kao i u apotekama. Bazira se na elektroakupunkturnim istraživanjima  dr. Reinhard Voll-a i trenutno ih širom Evrope koristi više od 25.000 praktičara.

Vitastiq uređaj za praćenje nivoa vitamina i minerala u telu, neinvazivan gedžet, radi uz Vitastiq ili Vitastiq PRO aplikaciju i prikazuje očitavanja nutrijenata na pametnom telefonu ili tabletu. Razlika između Vitastiq-a i tradicionalnih EAV uređaja je u dizajnu i  upotrebi najnovije tehnologije.

Vitastiq, Aksennt Co d.o.o.
email: office@aksennt.com

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis