Frequently asked questions

Šta NE treba da radite dok koristite Vitastiq?

  • Ne držite telefon u rukama. Telefon ne treba da bude u kontaktu sa kožom dok koristite Vitastiq.
  • Nemojte puniti telefon dok koristite Vitastiq.
  • Nemojte koristiti Vitastiq na metalnim površinama jer to može ometati električnu provodljivost.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis