Frequently asked questions

Šta je elektro-akupunktura?

EAV metodologija se zasniva na teoriji energetskih meridijana akupunkture i elektro-akupunkturnim istraživanjima Dr. Reinhard Voll-a (EAV ili MSA).

Vitastiq je elektronski uređaj koji se zasniva na metodologiji elektroakupunkture (EAV).
Na osnovu iskustava EAV stručnjaka, uključujući dr.Voll-a, primećeno je da se električni otpor na nekim akupunkturnim tačkama menja ako je prisutan neki disbalans u telu. Ova metoda je dobro poznata i koristi se od 1950.-ih.

Zvanično, preciznost tradicionalnih EAV uređaja je oko 80%.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis