Frequently asked questions

Postoji li garancija za Vitastiq?

Vitastiq koristi standardni  EU garantni period od dve godine. Ne postoji dodatna garancija.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis