Frequently asked questions

Održavanje i pravilna upotreba Vitastiq proizvoda

Nemojte savijati ili oštetiti kabl. To može izazvati strujni udar ili požar.
Ne dirajte kabl za napajanje mokrim rukama i ne isključujte punjač tako što ćete vući kabl. To može izazvati strujni udar.
Baterija ima ugrađeni zaštitni krug.
Stavljanje bilo kakve baterije direktno u smeće predstavlja opasnost za okolinu i za one koji žive u njoj. Odložite proizvod odgovorno. NE bacajte proizvod zajedno sa kućnim otpadom. Simbol precrtane kante za smeće označava da se baterija ne sme staviti u kućni otpad. Umesto toga, mora se predati odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa za pravilno odlaganje korišćenih litijum-jonskih i litijum-metalnih baterija ili uređaja.

Upozorenja

Litijumska baterija je unutar proizvoda.
Ne bacajte proizvod u vatru i ne izlažite ga prekomernoj toploti.
Proizvod nemojte lomiti, bušiti ili spaljivati.
Nemojte rastavljati proizvod.
Nikad ne rastavljajte baterije.
Zamenu baterije treba vršiti samo dobavljač uređaja, nikada korisnik.

Mere predostrožnosti

Nemojte puniti Vitastiq2 kada je temperatura ispod 0°C ili iznad 40°C.
Izbegavajte mehanička ili električna oštećenja proizvoda.
Čuvajte proizvod na suvom mestu, na temperaturi između (20-25°C).
Držite proizvod dalje od izvora toplote, izbegavajte dugotrajno izlaganje Suncu.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis