Frequently asked questions

Ne vidim svoj Vitastiq2 u mojim iPhone podešavanjima

Vitastiq2 se povezuje sa iPhone-om preko Vitastiq aplikacije (ne kroz podešavanja telefona).

Prvo, aktivirajte svoj Vitastiq uređaj – pritisnite vrh uređaja da plava LED dioda na uređaju zatreperi.
Otvorite Vitastiq aplikaciju, idite u Podešavanja > odaberite Vitastiq. Ako je aktivan, Vitastiq će biti na listi. Kada kliknete na njega pojaviće se plava kvačica.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis