Frequently asked questions

Ne mogu da aktiviram svoj Vitastiq2

Pritisnite vrh Vitastiq olovke da je aktivirate. Plava LED dioda će početi da treperi. Ako se svetlo ne upali, resetujte Vaš Vitastiq.
Da resetujete Vitastiq: povežite ga sa dostavljenim usb kablom za punjač (za izvor napajanja) i sačekajte da se LED dioda upali i počne da treperi. Zatim ga isključite sa punjača, aktivirajte i povežite sa telefonom.

Da biste povezali Vaš aktivni Vitastiq uređaj sa telefonom, BT na Vašem telefonu mora biti uključen.

Plava LED dioda će se automatski isključiti nakon 1 minuta nekorišćenja.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis