Frequently asked questions

Moj Vitastiq kabl (1. verzija) ne radi ispravno. LED svetlo je ili stalno uključeno ili uopšte ne radi. Šta bih trebao da uradim?

Podesite u Vašem  iPhone podešavanja za Vitastiq::

 1. Podešavanja> Vitastiq > Dozvolite Vitastiq-u  da pristupi: MIKROFON> uključite na ON
 2. Podešavanja> Zvuk> Zvona i alarmi: podesite na maksimum
 3. Podešavanja> Zvuk> Zvona i alarmi: Promenite > kliknite na ON
 4. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > EQ > OFF
 5. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > Ograničenje zvuka > OFF (podesite na maksimum)
 6. Podešavanja> Muzika (ili iPod) > Provera zvuka > klikni na OFF
 7. Podešavanja> Opšta> Pristupačnost> Mono Audio > klikni na OFF
 8. Podešavanja> Opšta> Pristupačnost> ‘Podesite balans jačine zvuka između levog i desnog kanala’ – podesite na CENTAR

* Ponovo proverite da li je jačina zvuka na maksimumu nakon snimanja na „Start“ koristeći dugme sa strane Vašeg  iPhone.
* Proverite da li je audio utičnica čista (da nema prljavštine ili prašine koje bi ometale vezu)
* Pokušajte da restartujete iPhone – potpuno ga ugasite i onda ponovo upalite za nekoliko sekundi.

Podesite u Vašem  Android uređaju podešavanja za Vitastiq:

 1. Zvukovi ili jačina zvuka (Multimedia) – podesite na  MAX (ili ručno uz pomoć dugmeta ‘+’)
 2. Menadžer aplikacija > Vitastiq – dozvolite pristup MIKROFON (kliknite na ON)
 3. Audio BALANS  između levog i desnog kanala – podesite na CENTAR
 4. Mono zvuk OFF / Stereo zvuk ON
 5. Uverite se da MUTE nije uključeno ​
 6. Isključite sve aplikacije koje koriste zvuk ili mikrofon telefona (onemogućite ih dok radite čak i kao pozadinske aplikacije)

* Ponovo proverite da li je jačina zvuka na maksimumu nakon snimanja na „Start“ koristeći dugme sa strane Vašeg  pametnog telefona.
* Proverite da li je audio utičnica čista (da nema prljavštine ili prašine koje bi ometale vezu)
* Pokušajte da restartujete Android- potpuno ga ugasite i onda ponovo upalite za nekoliko sekundi.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis