Frequently asked questions

Mogu li primiti poziv dok koristim Vitastiq?

Ako koristite Vitastiq 1. verziju (koja se povezuje za telefon preko audio kabla) i zvoni Vam telefon tokom korišćenja, neophodno je da diskonektujete Vitastiq olovku sa telefona da biste mogli da primite poziv. Kada završite razgovor, povežite ponovo audio kabl za telefon i nastavite.

Ako koristite  Vitastiq 2 ili Vitastiq Family (koji se povezuju za telefon preko BT-a), kada primite dolazni poziv, Vitastiq će se zaustaviti. Kada završite razgovor, možete nastaviti da koristite Vitastiq.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis