Frequently asked questions

Mogu li oprati Vitastiq olovku?

Obrišite proizvod vlažnom krpicom. Ne koristite deterdžente i držite Vitastiq dalje od direktnog kontakta sa vodom ili izvorima toplote. Takvi kontakti mogu nepovratno oštetiti elektrode.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis