Frequently asked questions

Mogu li da uradim očitavanja na jednom istom mestu više puta tokom jedne sesije?

Ako mislite da je izmerena vrednost nekog od vitamina ili minerala netačna, možete pokušati ponovo. Jednostavno ponovo kliknite na  određeni vitamin ili mineral u aplikaciji.

Nakon što odaberete Home u gorenjm levom ekranu, nećete moći da ponovite merenja u tij istoj sesiji.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis