Frequently asked questions

Mogu li da rasklopim Vitastiq i da li je moguće zameniti bateriju?

Vitastiq ne treba rasklapati zbog potencijalne opasnosti od struje; rasklapanje će rezultirati kršenjem garancije.

Vitastiq sadrži litijumsku bateriju koja se ne može zameniti.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis