Frequently asked questions

Kako da pravilno koristim Vitastiq?

Uobičajeno je da u početku rezultati variraju između dva merenja, jer nemate prethodnog iskustva. Najvažnije je da pravilno odredite referentnu tačku, jer rezultati zavise od toga. Takođe, pravilno držanje Vitastiq olovke je važno, kojom jačinom pritiskate poziciju merenja i na kraju hidratacija kože. Pogledajte video tutorijale, koji se nalaze u aplikaciji i Vodič za brz početak.

Ruka u kojoj držite Vitastiq olovku ne treba da bude u kontaktu sa bilo kojim drugim delom tela, inače će merenja biti pogrešna.
Ne dodirujte koren nokta  jer to može uticati na tačnost rezultata.
Pronađite tačnu poziciju 1-2 mm unutar pozicije koja je prikazana na ekranu. Blago pomerajte vrh uređaja u okviru tačke da očitate najvišu vrednost (nemojte menjati jačinu pritiska ili gubiti kontakt s kožom dok je proces merenja u toku). Najviša izmerena vrednost je prava vrednost. Neka Vam pritisak na svakoj poziciji bude podjednak kao što je bio dok ste radili kalibraciju. Pritisnite je tek toliko da se vrh olovke potpuno uvuče.

Svaka osoba ima svoj tip kože. Zbog toga je kalibracija neophodna. Tokom kalibracije, određuje se otpornost kože. Ako ne uradite ispravno kalibraciju ili ne koristite isti pritisak na tačkama merenja, merenja će biti nedosledna.

Pogledajte naše tutorijale u aplikaciji ili pročitajte Vodič za brz početak, koji će Vas provesti kroz jednostavne korake. Gledajte Vitastiq tutorijale; oni pružaju detaljan opis svakog koraka. Za više informacija, kontaktirajte nas na office@aksennt.com.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis