Frequently asked questions

Kako čuvati Vitastiq?

Vitastiq se može očistiti vlažnom krpicom. Ne koristite deterdžente i čuvajte Vitastiq dalje od direktnog kontakta sa vodom ili izvorima toplote. Ovakvi kontakti mogu nepovratno oštetiti elektrode. Možete čuvati Vitastiq u kutiji u kojoj je stigao i čuvati je na hladnom i suvom mestu.

Uređaj se ne može rastaviti. Vitastiq sadrži bateriju i treba ga pravilno odložiti.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis