EU projekat

Implementacija EU projekta – Vitastiq uređaj za merenje vitamina i minerala

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Vitastiq d.o.o. je postao korisnik bespovratnih sredstava za projekat „Vitastiq uređaj za mjerenje vitamina i minerala“.

Projekat je sufinansiran u okviru Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrednost projekta iznosi 2.510.332,31 kn, a projekat je sufinansiran u iznosu od 1.493.625,60 kn

Projekt je započeo 30. juna 2016. i završio se 30. decembra 2017.

Opis projekta:

Svrha i cilj projekta je razvoj i komercijalizacija dva nova inovativna proizvoda i jedne inovativne usluge, i njihovo lansiranje na tržište u što kraćem vremenskom roku. Projekt razvoja novih inovativnih proizvoda i uvođenje novih tehnologija, nastavak je napora firme da osnaži i zadrži svoju poziciju vodećeg proizvođača personalnih uređaja za merenje vitamina i minerala u telu. Projekat donosi nova tehnološka rešenja koja će omogućiti rast prihoda od prodaje, razvoj nove generacije usluga čime će otvoriti vrata drugim segmentima tržišta.

Projekat predviđa i zapošljavanje 5 novih visokoobrazovanih radnika. Projekat uključuje i aktivnosti promocije i vidljivosti , upravljanja projektom i reviziju projekta.

Za više informacija kontaktirajte nas na office@aksennt.com

ili posjetite linkove:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilo gde, bilo kad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svetska prvakinja u skoku u vis