Rješavanje poteškoća

Vitastiq 2 (Bluetooth LE 4.0 izdanje)

Ako LED lampica ne treperi kad je Vitastiq olovka aktivirana, ili lampica ne svijetli kada ga koristite, molimo resetirajte svoj Vitastiq.
Resetiranje Vitastiq olovke: spojite ga s priloženim USB kabelom na punjač (na izvor električnog napajanja) i pričekajte dok se LED ne uključi i počne treptati. Zatim ga odspojite s punjača, aktivirajte ga i uparite s telefonom.


Vitastiq kabel (1st edition)

Plava LED lampica ne svijetli dok mjerim

LED lampica bi trebala svijetliti samo kada koristite Vitastiq, prilikom mjerenja u dodiru s vašom kožom. Pokrenite Vitastiq aplikaciju, spojite Vitastiq s telefonom, u postavkama aplikacije odaberite svoj vitastiq kabel i počnite s mjerenjem. LED lampica će se upaliti samo u mjerenju kada prislonite vrh Vitastiqa na svoju kožu.

Provjerite da vam je glasnoća telefona na maksimumu i da ste dali mobilnoj aplikaciji sva tražena odobrenja nakon preuzimanja.

Imajte na umu da je Vitastiq 1 namijenjen za samo-mjerenje; očitanja možete dobiti samo ako mjerite vitamine i minerale samome sebi. Nitko drugi ne smije biti u kontaktu s uređajem dok ga vi korstite.


Čini se kao da moj Vitastiq gubi kontakt dok ga koristim

Ako je vaša koža vrlo suha, tada je otpor vrlo visok, što znači da je vodljivost vrlo niska, stoga Vitastiq ne može zatvoriti strujni krug. Zato će izgledati kao da vaš Vitastiq gubi kontakt, jer je indikator na zaslonu nestabilan, a svjetlo treperi dok je u dodiru s kožom. Da biste povećali vodljivost kože (i smanjili otpor), trebate navlažiti vrh Vitastiqa prije svakog kontakta s kožom – prije kalibriranja i prije dodirivanja svake akupunkturne točke (kao što je prikazano u našim vodičima za videozapise) navlažite vrh uređaja na mokru blazinicu ili maramicu.


Koliko dugo traje kalibriranje?

Prilikom kalibracije, vrh Vitastiqa treba biti konstantno pritisnut i kliziti po određenom području na ruci, a proces traje 10-12 sekundi.


Što mogu učiniti ako se plava LED lampica ne pali?

  1. Nekoliko puta pritišćite i vrtite vrh Vitastiqa kako bi provjerili da su svi kontakti ispravni.
  2. Omogućite mikrofon za Vitastiq aplikaciju.
  3. Podesite glasnoću svog telefona na najglasnije.
  4. Provjerite jeste li dobro ukopčali kabel u Vitastiq i u svoj telefon. Odstranite futrole/maske s telefona.
  5. Povežite svoj Vitastiq s nekim drugim telefonom da se uvjerite radi li ispravno.
  6. Resetirajte svoj telefon, obrišite Vitastiq aplikaciju i ponovno ju instalirajte, pokrenite aplikaciju, odjavite se i ponovno prijavite u Vitastiq aplikaciju.

Aplikacija me ne navodi na sljedeću mjernu točku.

Sljedeća mjerna točka može biti podešena na auto ili ručno. Ako je namješteno na ručno, korisnik treba odabratu svaku sljedeću točku na ekranu, dok u auto modu aplikacija automatski prelazi na sljdeću mjernu točku. U postavkama Vitastiq aplikacije odaberite auto mode za sljedeću mjernu točku.


VAŽNE NAPOMENE – Što ne činiti dok koristite Vitastiq:

  • Nemojte držati telefon. Vaš telefon ne smije biti ni u kakvom kontaktu s vama.
  • Nemojte puniti svoj telefon.
  • Nemojte mjeriti na metalnoj površini jer može doći do ometanja električne vodljivosti.

 Kako puniti bateriju?

Baterija unutar Vitastiq 1 uređaja je nepunjiva (Litij-Metal). Vijek trajanja joj je oko 1.000 sati kontinuirane upotrebe, što je otprilike 10 godina regularne tjedne upotrebe.

Vitastiq 2 i Vitastiq Family sadrže punjivu bateriju (Litij-Ion). Učestalost punjenja ovisi o upotrebni, no ne bi trebalo puniti češće od jednom u 3 do 6 mjeseci, ili kada aplikacija upozori na to. Vijek trajanja joj je otprilike 10 godina regularne tjedne upotrebe.

Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilogdje, bilokad s Vitastiqom!

Blanka Vlašić Svjetska prvakinja u skoku u vis