Jamstvo

Uvjeti

  Usklađenost

   Ovo jamstvo izdaje Vitastiq d.o.o., OIB: 78988318838, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, Republika Hrvatska (VITASTIQ), kao proizvođač proizvoda VITASTIQ („Proizvod“) za razdoblje od dvije godine od datuma kupnje proizvoda u slučaju neispravnosti uslijed pogrešaka u izradi.

   Ovo dvogodišnje jamstvo garantira kupcu potpunu funkcionalnost Proizvoda i svih dodataka sadržanih u originalnoj ambalaži, ako se koriste sukladno uputama za uporabu sadržanim u odjeljku „upute“. Tijekom jamstvenog roka, VITASTIQ je dužan, po vlastitom nahođenju i o svom trošku, (i) popraviti proizvod ili (ii) poslati kupcu novi proizvod. Jamstvo vrijedi samo ako se uz originalni Proizvod prilože odgovarajući originalni dokumenti o kupnji.

   Jamstvo ne vrijedi u slučaju da VITASTIQ utvrdi da je neispravnost proizvoda posljedica sljedećeg:

   • nepravilnog korištenja proizvoda
   • vanjskih uvjeta (vibracije, udarci, kemijski utjecaji, prašina, vlaga, ekstremne temperature, neispravna električna mreža i slično)
   • popravka proizvoda od strane nelicenciranog pružatelja usluga
   • korištenja proizvoda na način koji je u suprotnosti s uputama i smjernicama

   VITASTIQ neće nadoknaditi kupcu troškove nastale u slučaju popravka proizvoda kojeg nije izvršio VITASTIQ nego treća strana.

   Kakav inovativan projekt! Možete pratiti vaše vitaminske trendove bilogdje, bilokad s Vitastiqom!

   Blanka Vlašić Svjetska prvakinja u skoku u vis